std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Stomatološki fakultetAdresa:
Stomatološki fakultet
Gundulićeva 5, Služba za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34,
10000 Zagreb
Tel: 480 73 55,
Telefaks: 480 73 61
URL: http://www.sfzg.hr


Dekanica: dr. sc. Jadranka Keros, redovita profesorica
Prodekan za nastavu i studente: dr. sc. Ivan Vinter, redoviti profesor
Prodekan za znanost i poslijediplomski studij: dr. sc. Ileana Linčir, redovita profesorica
Prodekan za znanost: dr. sc. Ivica Anić, redoviti profesor
Prodekan za međunarodnu suradnju: dr. sc. Hrvoje Brkić, redoviti profesor
Prodekan za poslovanje: dr. sc. Mladen Šlaj, redoviti profesor
Tajnica: Ines Muljat Skansi, dipl. iur.
Temeljna je zadaća Fakulteta provođenje nastave u sklopu diplomskoga sveučilišnog studija. Završetkom studija stječe se naziv doktora stomatologije. Doktor stomatologije obvezan je obaviti pripravnički staž od 12 mjeseci, nakon čega polaže državni stručni ispit i stječe pravo samostalnog obavljanja stomatološke djelatnosti.
Obrazovanje u studiju stomatologije obuhvaća šest skupina predmeta. To su općeobrazovni, prirodoslovni, temeljni medicinski, klinički medicinski, pretklinički i klinički stomatološki predmeti. Nastava se najvećim dijelom obavlja u obliku kliničkih i pretkliničkih vježbi, a manjim dijelom u obliku seminara i predavanja. Nastava iz prirodoslovnih i temeljnih medicinskih predmeta obavlja se u zavodima Medicinskoga fakulteta na Šalati, nastava iz medicinskih kliničkih predmeta obavlja se u KB “Sestre milosrdnice“ i KB “Dubrava“, a nastava iz pretkliničkih i kliničkih stomatoloških predmeta na Stomatološkom fakultetu, Gundulićeva 5. Zadaća je Fakulteta i znanstveni rad u temeljnim razvojnim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima. Fakultet ima posebnu zadaću u provedbi trajne izobrazbe doktora stomatologije i drugih zdravstvenih djelatnika u stomatologiji temeljenu na tečajevima trajne izobrazbe.

Danas je studij stomatologije sveučilišni diplomski studij koji se nalazi u području biomedicine i zdravstva, polju stomatologije. Na studiju se obrazuju zdravstveni stručnjaci, doktori stomatologije, osposobljeni za liječenje bolesti usta, zuba, čeljusti i drugih struktura stomatognatoga sustava te za preventivno djelovanje i razvijanje svijesti djece i odraslih o oralnom zdravlju.

 

DODIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

   STJEČE SE STRUČNI NAZIV

   

(12 semestara)

 
   
- stomatologija - doktor stomatologije

 
Mogućnosti i uvjeti upisa u studij stomatologije određeni su:
• općedruštvenim potrebama za stomatološkim zdravstvenim uslugama
• globalnim konceptom stomatološke zdravstvene zaštite na razini Republike Hrvatske – povoljnim omjerom doktora stomatologije i broja stanovnika
• suradnjom i razmjenom stručnjaka s članicama Europske unije i zemljama u neposrednom okruženju

Tko može i pod kojim uvjetima upisati studij stomatologije
Studij stomatologije mogu upisati pristupnici koji su završili srednju četverogodišnju školu i koji su učili latinski jezik najmanje dvije godine. Iznimno mogu upisati I. godinu studija pristupnici koji nisu učili latinski jezika uz uvjet da do upisa u II. godinu studija polože odgovarajuće gradivo iz latinskoga jezika. Bitan preduvjet za pristupanje razredbenom postupku su psihofizičke sposobnosti za zanimanje doktora stomatologije s urednim nalazima ortopeda i oftalmologa.
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Razredbeni postupak obuhvaća:
1. vrjednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi: općega uspjeha u svim razredima i na završnom ispitu, te uspjeha iz predmeta biologija, fizika i kemija u svim razredima srednje škole
2. provjera posebnih sposobnosti i sklonosti za studij doktora stomatologije.
3. provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pisanog testa iz predmeta biologija, fizika i kemija.
4. vrjednovanje posebnih uvjeta i to po osnovi natjecanja iz prirodoslovnih premeta i statusa sportaša I. i II. kategorije.


Način vrjednovanja u razredbenom postupku:
Za studij stomatologije pristupnici mogu postići najviše 1000 bodova.
290 bodova na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi,
60 bodova na testu psihomotoričke sklonosti i sposobnosti za studij stomatologije,
630 bodova na temelju provjere znanja putem testa,
20 bodova na temelju posebnih uspjeha u srednjoj školi i statusa sportaša I. i II. kategorije.
Pristupnik koji na testu posebnih sposobnosti postigne manje od 12 bodova isključuje se iz razredbenoga postupka.
Pristupnik koji na razredbenom testu postigne manje od 265 bodova isključuje se iz daljnjega natjecanja za studij stomatologije.


Osoba kojoj se učenici mogu obratiti:

Antun Vukšić, voditelj Službe za studije i trajno obrazovanje, 10000 Zagreb, Petrinjska 34, tel. (01) 48 07 355 od 9 do 13 sati, e-mail: avuksic@sfzg.hr

besplatno

besplatno

 

besplatno