std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Prehrambeno-biotehnološki fakultetAdresa:
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Tel: 46 05 000
Telefaks: 48 36 083
URL: http://www.pbf.hr
e-mail: dekan@pbf.hr

Dekan: dr. sc. Vladimir Mrša, redoviti profesor
Prodekanica za nastavu: dr. sc. Branka Levaj, izvanredna profesorica
Prodekan za znanost: dr. sc. Zoran Zgaga, redoviti profesor
Prodekan za financije i poslovanje: dr. sc. Zoran Zgaga, redoviti profesor
Prodekanica za međunarodnu suradnju: dr. sc. Ingrid Bauman, izvanredna profesorica
Tajnica: Elvira Katanić, dipl. iur
Područje i polje djelatnosti Fakulteta jest ustroj i izvođenje nastave za obrazovanje stručnjaka u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma putem preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih znanstvenih i poslijediplomskih stručnih studija. Nadalje, to je znanstvenoistraživački i stručni rad na polju prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma (prehrambeno inženjerstvo, biokemijsko inženjerstvo, kemija i biokemija hrane, praćenje i procjena kakvoće prehrane, promocija adekvatne prehrane, zaštita okoliša, molekularna genetika i fiziologija mikroorganizama, nadozor i ocjena kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te biotehnoloških pripravaka kao i procesno-tehnološko projektiranje i inženjering).


Preddiplomski studij prehrambene tehnologije sadržajno se nastavljaju nadiplomski studij prehrambenoga inženjerstva i diplomski studij upravljanja sigurnošću hrane. Nastavni plan i program tih studija prilagođen je zahtjevima za obrazovanje stručnjaka za rad u širokom području vezanom uz hranu, a temelji se na stjecanju specifičnih znanja iz kemije, biokemije i mikrobiologije hrane, te procesnog inženjerstva vezanog za proizvodnju prehrambenih proizvoda.

Studij prehrambenog inženjerstva ima naglašeno inženjersko obrazovanje kojim se studenti osposobljavaju za planiranje, projektiranje i vođenje procesa u prehrambenoj industriji.

Studij upravljanja sigurnošću hrane omogućava stjecanje znanja iz područja kontrole upravljanja proizvodnim procesima, kontrole kvalitete hrane, marketinga i zaštite okoliša. Nakon diplomskih studija, magistri navedenih profila osposobljeni su za projektiranje, vođenje, upravljanje i nadzor procesa proizvodnje te za kontrolu sirovine i gotovih proizvoda. Prvostupnici i magistri navedenih profila mogu se zaposliti u svim pogonima prehrambene industrije (za preradu žitarica, mesa, ribe, voća, povrća, ulja, masti, škroba, mlijeka, šećera i konditorskih proizvoda, za proizvodnju vina), pri obradi otpadnih voda, laboratorijima za analizu hrane i znanstvenoistraživačkim institutima. Radni zadatci i složenost poslova koje obavljaju ovisi o završenome stupnju.

Preddiplomski i diplomski studij nutricionizma oslanja se jednim dijelom na temeljne discipline prehrambene tehnologije, ali izobrazba se pretežito temelji na specifičnim disciplinama kao što su: znanost o prehrani, osnove dijetetike i dijetoterapije, higijena i sanitacija, toksikologija i drugo. Prvostupnik nutricionizma i magistar nutricionizma osposobljavaju se za poslove različite složenosti ovisno o završenom stupnju koji su vezani uz prehranu pučanstva, pripreme hrane namijenjene posebnim kategorijama potrošača, planiranjem prehrane u ugostiteljstvu, turizmu, zdravstvu, školama, vojsci, prehranu športaša i dr. Mogu također obavljati poslove na kontroli kakvoće i zdravstvene ispravnosti namirnica, te poslove vezane za marketing prehrambenih proizvoda i u medijima na komunikaciji u svezi s prehranom.

Preddiplomski studij biotehnologije sadržajno se nastavljaju na diplomski studij molekularne biotehnologije i diplomski studij bioprocesnoga inženjerstva. Nastavni plan i program tih studija složeni su i oslikavaju interdisciplinarnost primjene biokemije, mikrobiologije, mikrobne genetike i fiziologije, mikrobiologije namirnica i genotoksiokologije te temeljnih inženjerskih disciplina i biokemijskog inženjerstva.

Studij molekularne biotehnologije odgovara studiju primijenjene biologije i mikrobiologije. Magistri ovoga profila osposobljeni su za rad u mikrobiološkim, biokemijskim i imunološkim laboratorijima, u industriji i znanstvenoistraživač kim institutima.

Studij bioprocesnog inženjerstva ima naglašeno inženjersko obrazovanje kojim se studenti osposobljavaju za planiranje, projektiranje i vođenje biotehnoloških procesa. Prvostupnici i magistri navedenih profila mogu se također zaposliti i u industriji koja se koristi biotehnološkim procesima u proizvodnji kvasca, alkohola, octa, piva, vina, antibiotika i drugih farmaceutskih pripravaka te pri obradi otpadnih voda. Radni zadatci i složenost poslova koje obavljaju ovisi o završenome stupnju.


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

STJEČE SE NAZIV

   
(6 semestara)  

 

 

prehrambena tehnologija

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurus/baccalaurea)
prehrambene tehnologije

 

 
   

nutricionizam

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurus/baccalaurea)
nutricionizma

 

 

 

 

biotehnologija

prvostupnik/prvostupnica (baccalaurus/baccalaurea)
biotehnologije

 

 

   
   
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STJEČE SE NAZIV
   
(4 semestra)  
   
prehrambeno inženjerstvo magistar/magistra (mag.) prehrambenog inženjerstva
   
upravljanje sigurnošću hrane magistar/magistra (mag.) upravljanja sigurnošću hrane
   
nutricionizam magistar/magistra (mag.) nutricionizma
   
molekularna biotehnologija magistar/magistra (mag.) molekularne biotehnologije
   
bioprocesno inženjerstvo magistar/magistra (mag.) bioprocesnog inženjerstva

 TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Sveučilišni studiji: prehrambena tehnologija, biotehnologija i nutricionizam

Razredbeni se ispit polaže iz predmeta: biologija, kemija, matematika.
Na razredbenom ispitu može se steći 1000 bodova (Test iz biologije donosi najviše 200 bodova, kemije 200 bodova i matematike 200 bodova).
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći najviše 350 bodova.

Bodove donosi:

a) prosječan opći uspjeh u svim razredima srednje škole (najviše 200 bodova)
b) završni ispit (najviše 70 bodova)
c) prosječna ocjena iz matematike, kemije, biologije i hrvatskog jezika i književnosti tijekom srednje škole (najviše 80 bodova).
Na osnovi posebnih uspjeha može se steći 50 bodova.


Osoba kojoj se učenici mogu obratiti:

- Vesna Deković, Pierottijeva 6, tel. 460 50 07, od 9 do 12 sati

besplatno

besplatno

 

besplatno