std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Pravni fakultetAdresa:
Pravni fakultet
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb
Tel: 45 64 332
Faks: 456 40 30
URL: http://www.pravo.hr
e-mail: dekanat@pravo.hr

Dekan: dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor
Prodekani: dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor, dr. sc. Ksenija Turković, izvanredna profesorica
Glavni tajnik: Stjepan Lice, dipl. iur.

PRAVNI STUDIJ

Pravni fakultet osnovan je dekretom Marije Terezije godine 1776. u okviru Kraljevske akademije znanosti i najstarija je visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj. Na Fakultetu se izučava pravni, upravno-politički i gospodarski sustav Republike Hrvatske i drugih zemalja. Zahvaljujući multidisciplinarnom karakteru nastavnoga programa, studenti stječu široko obrazovanje i mogućnost zapošljavanja u svim društvenim podsustavima. Rezultati tih istraživanja koriste se u razvijanju hrvatskoga pravnog, upravno-političkog i gospodarskog sustava.

Na pravnom studiju izučavaju se: opća teorija prava i države, sociologija, politička ekonomija, rimsko privatno pravo, hrvatska pravna povijest u europskome kontekstu, opća povijest prava i države, ustavno pravo, obiteljsko pravo, pravna informatika, europsko javno pravo, kazneno pravo, ekonomska politika, građansko pravo I. (opći dio i obvezno pravo), kazneno procesno pravo, financijsko pravo i financijska znanost, građansko pravo II. (stvarno i nasljedno pravo), međunarodno pravo, upravna znanost, upravno pravo, trgovačko pravo, građansko procesno pravo, pravo društava, radno i socijalno pravo, međunarodno privatno pravo, te pomorsko i općeprometno pravo.

Na Fakultetu se izvode poslijediplomski sveučilišni i specijalistički pravni studiji u trajanju od tri, odnosno dvije akademske godine.

Pravni studij polaznike osposobljava za obavljanje pravosudnih funkcija, pravnih poslova u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim službama i gospodarstvu te za obavljanje odvjetničke i javnobilježničke službe.

STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Zagreb, Nazorova 51, tel. 489 58 05, 489 58 06
Predstojnik: dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor

U sustavu Pravnoga fakulteta djeluje Studijski centar socijalnog rada na kojem se izvodi studij socijalnog rada u trajanju od pet akademskih godina (4+1), odnosno deset semestara (8+2). U okviru Studijskoga centra za socijalni rad znanstveno se istražuje socijalni rad i socijalna politika u Hrvatskoj, odnosno okolnosti u kojima se te aktivnosti odvijaju, njihove pojavnosti te učinci koje izazivaju u društvu. Studij socijalnog rada osposobljava polaznike za obavljanje poslova u području socijalne zaštite i socijalne politike, u centrima socijalnih službi, upravnim organima i drugim javnim službama. Studenti studija socijalnog rada završetkom četvrte godine studija (preddiplomskoga studija) stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) socijalnog rada, a završetkom pete godine studija (diplomskoga studija) akademski naziv magistar socijalnog rada, odnosno socijalne politike.

Na studiju socijalnog rada izučavaju se: sociologija, uvod u psihologiju, osnove ekonomije, uvod u opću teoriju države i prava, osnove socijalne politike, teorijske osnove socijalnog rada, statistika i informatika, interpersonalna komunikacija, metodologija istraživanja u socijalnom radu, socijalna psihologija, obiteljsko pravo s osnovama građanskoga procesnog prava, menadžement u socijalnom sektoru, socijalni rad s po jedincem, socijalni rad s obitelji, marginalne grupe, socijalna gerontologija, radno i socijalno pravo, osnove savjetovanja, osnove upravnoga prava, socijalni rad s grupom, europska socijalna politika, organizacija uprave i socijalnih službi, strategijsko planiranje u socijalnoj politici, socijalni rad u organiziranju zajednice, socijalni rad i problemi mladih, kriminologija s osnovama kaznenog prava, socijalna psihijatrija, socijalni rad s osobama s invaliditetom, socijalna politika Hrvatske, socijalni rad i ovisnosti, integrativni pristup u socijalnom radu, organiziranje i razvoj zajednice, ljudska prava i socijalni rad, metode supervizije, psihosocijalni pristup obiteljima, socijalna politika i socijalni razvoj, metode analize u socijalnoj politici, socijalno pravo i socijalni marketing.

Na Fakultetu se izvode poslijediplomski sveučilišni i specijalistički studiji, u trajanju od tri, odnosno dvije akademske godine, iz socijalne politike, socijalnog rada i supervizije.

 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV

   

(10 semestara)

 
   

– pravni studij

– magistar prava (mag. iur.).

   
   
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
   
(8 semestara)  
   

– studij za socijalne radnike

– prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) socijalnog rada

   
   
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
   
(4 semestra)  
   
– studij za socijalne radnike - magistar socijalnog rada,

 
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Razredbeni ispit za pravni studij polaže se iz hrvatskoga jezika i književnosti, povijesti, filozofije i logičkoga zaključivanja.
Razredbeni ispit za studij iz socijalnog rada polaže se iz hrvatskoga jezika i književnosti, filozofije, sociologije i psihologije.
Lista prvenstva za upis formirat će se na osnovi postignutog uspjeha u srednjoj školi (konačni uspjeh u pojedinom razredu i na maturi) i rezultata razredbenoga ispita. Dodatni bodovi mogu se ostvariti za znanje stranoga jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, i ruski), ako to nije materinji jezik kandidata, niti ga je kandidat učio u srednjoj školi, i to na temelju potvrde Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Podrobnije informacije objavit će se na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta: www.pravo.hr


Osobe kojima se učenici mogu obratiti:

- za pravni studij: tel. 456 43 32, 456 43 27, 456 43 28, Trg maršala Tita 14, II. kat, sobe br: 50, 51 i 57, od 9 do 14 sati.

- za studij socijalnog rada: tel. 489 58 05, 489 58 06, Nazorova 51, soba br, 5, od 9 do 14 sati.

besplatno

besplatno

 

besplatno