std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Metalurški fakultet - SisakAdresa:
Metalurški fakultet - Sisak
Aleja narodnih heroja 3
44000 Sisak
tel: 044 / 533 378, 533 379
tel/fax: 044 / 533 378
URL: http://siscia.simet.hr
e-mail: upisi@siscia.simet.hr

Dekan: dr. sc. Prosper Matković, redoviti profesor
Prodekan za nastavu: dr. sc. Prosper Matković, redoviti profesor
Prodekan za znanost: dr. sc. Mirko Gojić, izvanredni profesor
Tajnica: Lana Vanić, dipl. iur.

Visokoškolski studij metalurgije u Hrvatskoj počinje 1960. godine odlukom Sabora Republike Hrvatske o osnivanju Odjela za metalurgiju u Sisku, u sastavu Tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine1978. god. osniva se Metalurški fakultet u Sisku u okviru Sveučilišta u Zagrebu, i danas djeluje kao jedina znanstveno-nastavna ustanova te vrste u Hrvatskoj i izvodi preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, te poslijediplomske znanstvene studije na polju metalurgije.

Od ak. god. 2005./06. uveden je novi plan i program studija prilagođen Bolonjskoj deklaraciji i europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS). Preddiplomski studij metalurgije traje tri godine, a diplomski studij dvije godine. U zadnjem semestru diplomskoga studija moguć je upis jedne od triju izbornih skupina (modula): procesne metalurgije, ljevarstva ili prerade metala.

Izvedbeni plan studija obuhvaća nekoliko različitih skupina predmeta (prirodoznanstvene, tehničke, specijalističke i multidisciplinarne). Programi predmeta prirodoznanstvene i tehničke skupine usklađeni su s programima istih fakulteta unutar grupacije tehničkih fakulteta, dok programi predmeta specijalističke skupine
određuju profil prvostupnika metalurgije, a u modulu magistra metalurgije.

Uvođenjem pokretljivog modela studiranja i bodovnoga sustava, studenti sami mogu birati predmete i nastavnike iz ponuđene palete izbornih i neobveznih predmeta specijalističke skupine tijekom studija. Sastavni dio nastavnoga plana je stručna praksa u industrijskim pogonima nakon četvrtoga, odnosno šestoga semestra u trajanju od 21- og radnog dana. Tijekom zadnjega semestra preddiplomskoga i diplomskoga studija predviđen je obilazak industrijskih pogona procesne, ljevaoničke i/ili prerađivačke industrije.

Temeljnim stručnim znanjima prvostupnika stečenim do šestoga semestra studija i odabirom odgovarajućega modula na diplomskome studiju studenti mogu zadovoljiti uvjete koje zahtijeva tržište radne snage. Ovisno o završenome stupnju, prvostupnici, odnosno magistri metalurgije bave se istraživanjem, dobivanjem i preradom kovina i njihovih slitina. Također se bave tehnikom postrojenja i njezinim utjecajem na ekonomičnost tehnoloških postupaka, te projektiranjem tehnoloških linija i operacijskih sustava za vođenje procesa. Uvode nove tehnologije u metaluršku proizvodnju, nadziru gradnju metalurških postrojenja, rukovode tehnološkim cjelinama i poduzećima. Polazeći od područja rada, moguća su sljedeća mjesta zapošljavanja: industrija željeza i čelika, industrija obojenih kovina, ljevaonice, valjaonice, kovačnice, izgradnja i održavanje industrijskih peći, energetika i instituti, te fakulteti koji se bave istraživanjem kovinskih materijala.

Nakon završetka diplomskoga studija, uspješni studenti mogu upisati poslijediplomski znanstveni studij metalurgije i tako steći doktorat znanosti iz polja metalurgije.

Nastavnici Fakulteta djeluju u znanstvenoistraživačkim projektima u vezi sa svojom nastavnom aktivnošću, a uključeni su i u međunarodne znanstvenoistraživačke projekte. Više od deset godina Fakultet surađuje s nekoliko visokoškolskih ustanova u inozemstvu.


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

   STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV

   

(6 semestara)

 

 

 

- metalurgija

- prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) metalurgije

   
   
   
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
   
(4 semestra)  
   
- metalurgija - magistar/magistra (mag.) metalurgije
   
   
   
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
   
(6 semestara)  
   
- metalurgija doktor znanosti (dr.sc.) (iz polja metalurgije)

 
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Sveučilišni preddiplomski studij: metalurgije

Razredbeni se ispit polaže iz predmeta: matematika, kemija.
Na razredbenom ispitu može se steći 600 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći najviše 400 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.
Na osnovi posebnih uspjeha može se steći 600 bodova*.

Primjedba:

*Za osvojeno jedno od triju mjesta na državnom natjecanju znanja u Republici Hrvatskoj ili za sudjelovanje u međunarodnoj olimpijadi tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s područja polaganja razredbenog postupka bitnog za studij (iz matematike i kemije) ne polaže se razredbeni ispit i dodjeljuje se 600 bodova.

Pristupnici koji su postigli odličan uspjeh ili odlične ocjene iz matematike i kemije u sva četiri razreda srednje škole imaju pravo neposrednog upisa bez polaganja razredbenoga ispita.


Osoba kojoj se učenici mogu obratiti:

- Ljiljana Kondić, 44103 Sisak, Aleja narodnih heroja 3, tel. 044 / 533 379, od 9 do 13 sati

besplatno

besplatno

 

besplatno