std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Fakultet prometnih znanostiAdresa:
Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4
10000 Zagreb
Tel: 238 02 22
Telefaks: 23 14 415

URL: http://www.fpz.hr
e-mail: fpz@fpz.hr

Dekan: dr. sc. Ivan Bošnjak, redoviti profesor
Prodekan za nastavu i znanost: dr. sc. Zvonko Kavran, docent
Prodekan za poslovanje: Dragan Badanjak, redoviti profesor
Tajnik :Vladimir Stipetić, dipl. iur.

Fakultet prometnih znanosti visoko je učilište iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport. Prometni sustav je tehnička cjelovita tvorevina čija svrha je obavljanje prijevoza i/ili prijenosa transportnih entiteta (čovjek, roba, informacija). Učinkovitost prometnoga sustava očituje se u tehničkom, tehnološkom, ekološkom, organizacijskom i ekonomskom smislu. Prema temeljnim funkcijama, područje prometa integrirano je u sve vitalne procese suvremenoga društva. U navedenom smislu studij prometa obuhvaća istraživanje, razvoj, prijenos znanja i obrazovanje stručnjaka prometnog profila. Prometna logistika, unutarnji i javni transport, distribucija i upravljanje zalihama u funkciji učinkovite proizvodnje, neke su od temeljnih značajki gospodarskoga razvoja. U cilju razvoja prilagodljivog ponašanja transportnog sustava i harmonizacije prometnih procesa, u okviru istraživanja inteligentnih transportnih sustava, izgrađenih na temelju telematskih sustava, razmatraju se i podučavaju mogućnosti i zakonitosti na semantičkom znanju zasnovanog poopćavanja, modeliranja i upravljanja prometnim tokovima u svim vidovima prijevoza ljudi i dobara.

Nastavna djelatnost podrazumijeva obrazovanje studenata na osnovi teorijskih i primijenjenih znanja. Istraživačka djelatnost u području prometa usmjerena je na optimizaciju prometnih tokova, modeliranje i simulacije prometnih procesa, sigurnost sudionika u prometnom procesu, logistiku, menadžment, ekologiju, algoritme upravljanja, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama u funkciji prometnih procesa te ostalih relevantnih područja prometnoga sustava. U području aeronautičkih znanosti stječu se znanja i potrebne vještine za učinkovitu uporabu, organizaciju i kontrolu odvijanja procesa zračnoga prometa. Kandidati na studiju aeronautike i s pilotskim znanjem predviđeni su za časničke dužnosti za potrebe Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva. Mogućnosti zapošljavanja završenih studenata temelji se na stečenim kompetencijama tijekom studija, a moguće je u svim tvrtaka i institucijama koje imaju zastupljeno područje prometa kao osnovnu ili sekundarnu aktivnost djelovanja. Ovim se primjerice navode sljedeća radna mjesta: istraživač strukture i ponašanja prometnih sustava i procesa u znanstvenoistraživačkim institutima i na fakultetima, rukovoditelj prometnih tvrtki, rukovoditelj transporta u gradskom, međugradskom i međunarodnom prometu, organizatori i planeri rada na putničkim i teretnim terminalima, u zračnim i riječnim lukama, pri upravljanju i nadzoru sigurnosti i kontrole prometa, šefovi kolodvora, tehnolozi za prometnu i transportnu službu, profesionalni piloti zrakoplovstva i helikoptera za potrebe Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, časničke, zapovjedne i stožerske dužnosti u civilnom i vojnom zračnom prometu i ostalo.

Osim navedenih temeljnih djelatnosti Fakulteta prometnih znanosti, Fakultet djeluje u području promocije struke i znanstvene misli putem organizacije znanstvenih i stručnih skupova, izdavanja stručnih knjiga i publikacija, te ostalih relevantnih djelatnosti u području prometa.


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

STJEČE SE NAZIV

   
(6 semestara)  
   
Studij prometa sa smjerovima prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 
- cestovni promet
- željeznički promet
- zračni promet
- vodni smjer
- poštanski promet
- informacijsko-komunikacijski promet
- gradski promet
   
Studij inteligentni transportni sustavi i logistika sa smjerovima: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
   
- inteligentni transportni sustavi  
- logistika  
   
Studij aeronautika prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
   
   
   
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ  
   
(4 semestra)  
   
Studij prometa sa smjerovima magistar/magistra (mag.)
   
- cestovni promet  
- željeznički promet  
- zračni promet  
- vodni smjer  
- poštanski promet  
- informacijsko-komunikacijski promet  
- gradski promet  
   
   
Studij inteligentni transportni sustavi i logistika sa smjerovima: magistar/magistra (mag.)
   
- inteligentni transportni sustavi  
- logistika  
   
Studij aeronautika magistar/magistra (mag.)
   
   
   
   
   

 
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Svi sveučilišni preddiplomski studij:

Razredbeni se ispit polaže iz predmeta: matematika, fizika, engleski*.
Na razredbenom ispitu može se steći 600 bodova, a razredbeni prag iznosi 135 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći najviše 400 bodova.
Na osnovi posebnih uspjeha može se steći 600 bodova**.

Primjedbe:

* Za studij aeronautike (pisano i usmeno). Na pisanom ispitu iz engleskoga jezika razredbeni prag iznosi 60 od mogućih 100 bodova. Pisani se ispit sastoji od testa višestrukog izbora (40 pitanja), a usmeni od razgovora na kojem se provjeravaju sposobnosti razumijevanja govornoga jezika i svi aspekti usmenoga izražavanja na engleskome jeziku.
Na ispitu se traži srednjoškolsko znanje engleskoga jezika (intermediale level). Osim srednjoškolskih udžbenika preporučuje se koja od suvremenih gramatika engleskoga jezika (npr. Raymond Murphy, English Grammar in Use, A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students, cup).
** Za osvojeno jedno od triju mjesta na državnom natjecanju znanja u Republici Hrvatskoj ili za sudjelovanje u međunarodnoj olimpijadi tijekom trećega ili četvrtoga razreda srednje škole s područja polaganja razredbenoga postupka bitnog za studij (iz matematike i fizike) ne polaže se razredbeni ispit i dodjeljuje se 600 bodova.


Osoba kojoj se učenici mogu obratiti:

Antonija Briševac, Studentska referada, Vukelićeva 4, tel. 238 02 02, od 8 do 9 sati i od 13 do 14 sati e-mail: antonija@fpz.hr

besplatno

besplatno

 

besplatno