std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeAdresa:
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Tel: 4597 281
Telefaks: 4597 260
URL: http://pierre.fkit.hr
e-mail: office@pierre.fkit.hr

Dekan: prof. dr. sc. Antun Glasnović
Prodekani: dr.sc. Vesna Tomašić, izvanredni profesor
dr.sc. Stanislav Kurajica, izvanredni profesor

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije visoko je učilište koje obrazuje stručnjake iz područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo i polje druge temeljne tehničke znanosti te iz područja prirodnih znanosti, polje kemija.
Na Fakultetu se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski znanstveni studiji na kojima se stječu znanja bitna za razvoj održivih kemijskih procesa i njihovu primjenu u proizvodnji, razvoj materijala, procesa posebne namjene te razvoj metoda kontrole kvalitete. Težište je na usvajanju koncepcije i metodologije bitne za analizu i sintezu procesa, projektiranje i dimenzioniranje procesne opreme te definiranje radnih uvjeta procesa i postrojenja koji će rezultirati proizvodima željene kvalitete uz uvažavanje i proučavanje ekonomičnosti i djelotvornosti, pouzdanosti i sigurnosti te zaštite okoliša.

Završetkom preddiplomskoga studija, koji traje 3 godine (180 ects bodova) student stječe naziv prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) struke te kompetencije za rješavanje jednostavnijih problema u struci kao i vještine koje će mu omogućiti rad u tvorničkim pogonima, kontrolnim laboratorijima, na poslovima osiguranja kvalitete i drugim poslovima.

Završetkom diplomskoga studija, koji traje 2 godine (120 ects bodova) stječe se akademski naziv magistar/ magistra (mag.) struke. Diplomski studij namijenjen je studentima koji su završili odgovarajući preddiplomski studij i žele produbiti temeljna znanja te se osposobiti za razvojna i znanstvena istraživanja, što im omogućava zapošljavanje u znanstvenoistraživačkim institutima, na fakultetima, u tvorničkim pogonima i kontrolnim laboratorijima, u projektnim uredima, u marketingu, upravljanju poduzećem i drugim odgovornim radnim mjestima..

Studij kemijskog inženjerestva i tehnologije jedinstveni je studij sa studijskim programima:

PREDDIPLOMSKI STUDIJ:

Kemijsko inženjerstvo
Kemija i inženjerstvo materijala
Ekoinženjerstvo
Primijenjena kemija

 

DIPLOMSKI STUDIJ:

KEMIJSKO INŽINJERSTVO s modulima:
Kemijsko-procesno inženjerstvo
Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Kemijske tehnologije i proizvodi
Kemija i inženjerstvo materijala
Ekoinženjerstvo
PRIMIJENJENA KEMIJA s modulima:
Kemija okoliša
Specifični materijali i napredne tehnologije
Primijenjena organska kemija

PREDDIPLOMSKI PROGRAM

STJEČE SE STRUČNI NAZIV

   

(3 godine)

 
   
Kemijsko inženjerstvo Prvostupnik (bakalaureus) kemijskog inženjerstva
Kemija i inženjerstvo materijala Prvostupnik (bakalaureus) inženjerstva materijala
Ekoinženjerstvo Bakalaureus ekoinženjerstva (EKOINŽENJER)
Primijenjena kemija Prvostupnik (bakalaureus) primijenjene kemije
- kemija okoliša  
- specifični materijali i napredne tehnologije  
- primijenjena organska kemija  
   
   
DIPLOMSKI STUDIJ  
   
(2 godine)  
   
Kemijsko inženjerstvo Magistar kemijskog inženjerstva
Kemija i inženjerstvo materijala Magistar kemije i inženjerstva materijala
Ekoinženjerstvo Magistar ekoinženjerstva
Primijenjena kemija Magistar primijenjene kemije

 

 


Na studiju kemijskoga inženjerstva obrazuju se stručnjaci koji će steći sposobnost praćenja i vođenja industrijskih procesa, vještine potrebne za izradu tehnoloških projekata u kemijskoj procesnoj industriji i projektiranja sustava zaštite okoliša kao i sposobnost donošenja odluka u kompleksnim situacijama.

Na studiju kemija i inženjerstvo materijala studenti će steći temeljna znanja iz područja inženjerstva i znanosti o materijalima te specijalistička znanja o pojedinim materijalima, osobito o anorganskim nemetalnim i polimernim materijalima. Osim klasičnih tehnologija ovladat će i inženjerstvom materijala te naučiti osmišljavati i razvijati nove materijale.

Na studiju ekoinženjerstva studenti će steći posebna specijalistička znanja koja omogućavaju kreativno rješavanje problema, uz posebni naglasak na sposobnost primjene interdisciplinarnoga pristupa pri rješavanju problema u zaštiti okoliša.

Na studiju primijenjene kemije obrazuju se stručnjaci koji će steći specijalistička znanja iz područja primijenjene kemije s naglaskom na izborne sadržaje vezane uz kemiju i tehnologiju okoliša, napredne materijale i tehnologije, primijenjenu organsku kemiju, posebice primijenjenu kemiju u farmaceutskoj industriji.


 

TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Razredbeni se ispit polaže iz predmeta: matematika i kemija.
Na razredbenom ispitu može se steći najviše 600 bodova.
Da bi zadovoljio na razredbenom postupku i natjecao se za upis na odgovarajući studij, pristupnik mora steći 135 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći najviše 400 bodova.

Primjedbe:
1. Pristupnicima koji su sudjelovali na državnom natjecanju znanja u Republici Hrvatskoj ili na međunarodnoj olimpijadi s područja polaganja razredbenoga postupka bitnog za studij (iz kemije, matematike) odobrava se slobodan upis.
2. Odobrava se pravo upisa pristupnicima koji su položili razredbeni ispit na nekom od tehničkih fakulteta ili visokom učilištu koji na razredbenom ispitu ima kemiju i matematiku.


Osoba kojima se učenici mogu obratiti:

Jasna Majcen, studentska referada, Marulićev trg 19, tel: 459 72 61, od 9 do 15 sati, e-mail: jmajcen@fkit.hr

besplatno

besplatno

 

besplatno