std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Edukacijsko rehabilitacijski fakultetAdresa:

Kušlanova 59a
10000 Zagreb
Tel: 2338 022
Telefaks: 23 29 950
URL: http://www.erf.hr
email: dekan@antun.erf.hr

Dekan: dr. sc. Milko Mejovšek, redoviti profesor
Prodekan za nastavu: dr. sc. Draženka Blaži, izvanredna profesorica
Prodekan za znanost: dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, izvanredna profesorica
Tajnik: Zdenka Imamović, dipl. iur. zdenka@antun.erf.hr

Preddiplomskim studijima studenti se upoznaju s biološkim, psihološkim i socijalnim karakteristikama osoba urednog i narušenog razvoja i funkcioniranja u svim aspektima osobnosti, kao i osnovnim metodama habilitacije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama (osobama s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije; senzoričkih i motoričkih oštećenja; teškoćama intelektualnog funkcioniranja; poremećajima u ponašanju) radi otklanjanja poremećaja i/ili osposobljavanja tih osoba za socijalnu integraciju.

Na Fakultetu se obrazuju stručnjaci za edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost triju različitih profila koji djeluju u sustavu odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, nevladinom i privatnom sektoru, kao i stručnjaci za znanstvenoistraživački rad.

Studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu sveučilišni je studij organiziran prema Bolonjskoj deklaraciji, kroz tri obrazovna ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij) u trajanju od 3+2+3.


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

STJEČE SE STRUČNI NAZIV

Studijski smjer  
- rehabilitacijska edukacija

- prvostupnik (baccalaureus)
rehabilitacijske edukacije

- socijalna pedagogija

- prvostupnik (baccalaureus)
socijalni pedagog

- logopedija

- prvostupnik (baccalaureus)
logopedije

DIPLOMSKI STUDIJ

STJEČE STRUČNI NAZIV

2 godine (4 semestra)  
   
Studijski smjer - rehabilitacija  
- 3 modula - magistar rehabilitacije
(ovisno o završenom modulu)
Studijski smjer - socijalna pedagogija - magistar socijalne pedagogije

Studijski smjer - logopedija

- magistar logopedije

 
Studijski smjer - rehabilitacijska edukacija obuhvaća sadržaje iz područja mentalne retardacije, autizma, oštećenja vida, motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti te osposobljava za edukacijski rad, profesionalno savjetovanje, rehabilitaciju, art-terapiju i suportivne terapije.

Ovaj smjer obrazuje stručnjake za rad u specijaliziranim centrima i odjelima za rehabilitaciju, pedijatrijskim klinikama, u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, centrima za socijalnu skrb, specijaliziranim klinikama (onkologija, endokrinologija, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija), istraživačkim centrima i u privatnoj praksi.

Studijski smjer - socijalna pedagogija osposobljava za rad na primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom na poremećaje ili s poremećajima u ponašanju te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.

Ovaj smjer obrazuje stručnjake za rad u savjetovalištima, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, dječjim i đačkim domovima, centrima za socijalnu skrb, centrima za odgoj djece i mladeži, dispanzerima i centrima za mentalno zdravlje, odgojnim domovima, posebnim odgojnim ustanovama, državnim odvjetništvima, sudovima, odgojnim zavodima, kaznenim zavodima, okružnim zatvorima, policijskim postajama, psihijatrijskim klinikama i istraživačkim centrima. U posljednje vrijeme stručnjaci ovog smjera sve više se afirmiraju u radu izvanškolskih i izvanobiteljskih institucija, u djelatnostima lokalnih zajednica, nevladinih organizacija, stručnih i humanitarnih udruga.

Studijski smjer - logopedija - osposobljava stručnjake za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i rehabilitaciji slušanja i govora pri različitim poremećajima glasa, jezika i govora, oštećenju sluha, kao i rehabilitaciju teškoga gutanja, čitanja i pisanja te neverbalne komunikacije.

Ovaj smjer obrazuje stručnjake za rad u centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, centrima i posebnim ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, za rad u otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima, gerijatrijskim ustanovama, predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školskim dispanzerima, privatnoj praksi, istraživačkim centrima i dr.

 

TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Sveučilišni studijski smjerovi: rehabilitacija, socijalna pedagogija, logopedija

Razredbeni postupak zasniva se:
- na vrednovanju općeg uspjeha postignutog u srednjoj školi - bodove donosi opći uspjeh svih četiriju razreda i završnog ispita - najviše se može steći 260 bodova,
- na vrednovanju posebnih uspjeha - najviše se može steći 80 bodova,
- na razredbenom ispitu:
pismeni dio
za studijski smjer rehabilitacija: sociologija, psihologija i biologija,
za studijski smjer socijalna pedagogija: sociologija, psihologija i biologija,
za studijski smjer logopedija: hrvatski jezik, psihologija i biologija.

Razredbeni prag na pismenom dijelu ispita iznosi 270 od mogućih 540 bodova, a
pristupnik koji postigne manje od 270 bodova eliminira se iz daljnjeg postupka.
usmeni dio
provjera znanja stranog jezika: 0-20 bodova
provjera motiviranosti i afiniteta za studij: 0-100 bodova


Osoba kojoj se učenici mogu obratiti:

- Marija Pejnović, Kušlanova 59a, tel. 233 80 22, od 10 do 13 sati

besplatno

besplatno

 

besplatno