std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Akademija likovnih umjetnostiAdresa:

Akademija likovnih umjetnosti
10000 Zagreb
Ilica 85 (uprava), tel. 377 73 00 (centrala), faks 377 34 01
Jabukovac 10, tel. 483 44 86
Zamenhoffova 14, tel. 482 11 38
Zagorska 16; tel. 364 34 47

URL: http://www.alu.hr
E-mail: alu@alu.hr

Dekan: Slavomir Drinković, izvanredni profesor
Prodekan za nastavu: Aleksandar Battista Ilia, docent
Prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju: Peruško Bogdanić
Prodekan za upravu: Dalibor Jelavić, docent
Tajnica: Snježana Kvesć, dipl. iur.


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

  STJEČE SE STRUČNI NAZIV

   

ostvaruje se na odsjecima
(8 semestara)

 
   

- Slikarski odsjek

- prvostupnik (baccalaureus) slikarstva
   

- Kiparski odsjek

- prvostupnik (baccalaureus) kiparstva
   

-Grafički odsjek

- prvostupnik (baccalaureus) grafike
   

(6 semestara)
ostvaruje se na odsjecima

- profesor likovne kulture

   

- Nastavnički odsjek

- prvostupnik (baccalaureus) edukacije likovne kulture

 

 

- Odsjek za animirani film i nove medije - prvostupnik (baccalaureus) animiranog filma i novih medija
   
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STJEČE SE STRUČNI NAZIV
(2 semestra)
ostvaruje se na odsjecima
 
   
- Slikarski odsjek - akademski slikar
   
- Kiparski odsjek - akademski kipar
   
- Grafički odsjek - akademski slikar- grafičar
   
(4 semestra)
ostvaruje se na odsjecima
 
   
- Nastavnički odsjek - magistar edukacije likovne
kulture
   
- Odsjek za animirani film i nove medije - magistar animiranog filma
i novih medija
   
(10 semestara)
ostvaruje se na odsjecima
 
   
- Odsjek za restauriranje-konzerviranje - magistar restauracijeumjetnina
konzervacije - slikar
- magistar restauracijekonzervacije
- kipar

 


Uz navedene studentske programe Akademija intenzivno radi na uvođenju poslijediplomskih programa:
1. poslijediplomski doktorski studij: slikarstvo, likovno-umjetnička edukacija, restauriranje i konzerviranje umjetnina, novi mediji i multidisciplinarna umjetnost, animirani film.
2. poslijediplomski specijalistički studij: zidno slikarstvo, štafelajno slikarstvo, scenografija, kostimografija, primijenjena grafika, likovna terapija, restauriranje i konzerviranje umjetnina.

Akademija kroz praktičnu i teoretsku nastavu prenosi nacionalne i svjetske spoznaje, tradicionalna iskustva, tehnologije i postupke, istodobno omogućujući osobni umjetnički razvoj i istraživanja. Praktična nastava odvija se u klasama (radionicama) uz pohađanje teorijske nastave.

Na Akademiji je naglašen individualni rad sa studentima, te se potiče individualan umjetnički izraz.

Uz obveznu nastavnu praksu postoji i izlagačka djelatnost. Akademija intenzivno surađuje sa srodnim međunarodnim ustanovama.

Prvostupnik slikarstva - Student se obrazuje za kreativan i samostalan umjetnički stvaralački rad u području slikarstva. Tijekom studija stječe znanje i iskustvo neposrednim likovnim radom i edukacijom u atelijeru-radionici uz individualno vodstvo profesora, razvijajući likovni senzibilitet i sposobnost samostalnog kreativnog likovnog izražavanja različitim slikarskim tehnikama.

Prvostupnik kiparstva - Student se obrazuje za kreativan i samostalan umjetnički stvaralački rad u području kiparstva. Tijekom studija stječe znanje i iskustvo neposrednim likovnim radom u atelijeru-radionici, uz individualno vodstvo profesora, razvijajući likovni senzibilitet i sposobnost samostalnog kreativnog likovnog izražavanja kiparskim tehnikama.

Prvostupnik grafike - Student se obrazuje za kreativan i samostalan umjetnički stvaralački rad u području grafike i primijenjene grafike. Stječe znanje i iskustvo neposrednim likovnim radom u atelijeru i grafičkoj radionici, razvijajući likovni senzibilitet kreativnog likovnog izražavanja različitim grafičkim tehnikama.

Prvostupnik edukacije likovne kulture - Student stječe znanja, vještine i druge sposobnosti neposrednim likovnim radom u atelijeru-radionici, teorijskim predavanjima i pedagoškim vježbama u osnovnim i srednjim školama, razvijajući likovni senzibilitet, te sposobnost kreativnog likovnog izražavanja i pedagoškog rada. Studij za profesora likovne kulture uključuje i pohađanje predavanja iz povijesti umjetnosti a Filozofskom fakultetu.

Prvostupnik animiranog filma i novih medija - Student se obrazuje kao stručno - kreativna osoba osposobljena za rad u svim aspektima animiranog filma. Tijekom studija studenti se postupno uvode u animacijske vještine i osposobljavaju se za rad u svim tehnološkim konfiguracijama (klasična animacija, kompjutorska animacija itd.). Cijela je završna godina diplomska, jer studenti rade vlastiti animirani film, od ideje do tonske kopije. Studij animacije dinamična je kombinacija sličnih studija u svijetu, tradicije Akademije i Zagrebačke škole animacije. Na trećoj godini studija studenti se mogu opredijeliti za usmjerenje novih medija.

Magistar restauracije-konzervacije- slikar i magistar restauracije-konzervacije-kipar. Studenti obrazovanjem razvijaju likovnu osjetljivost i praktične vještine, stječu teoretsko znanje o materijalima, tehnikama i tehnologijama, posebice likovnog postupka. Svladavaju znanstvenu metodologiju rada radi razvijanja sposobnosti za rješavanje složenih problema restauriranja i konzerviranja kao cjelovitog procesa, sa sustavnim pristupom, upotrebom preciznog istraživanja i kritičkim tumačenjem rezultata istraživanja. Studij obuhvaća restauratorsku praksu na djelima nacionalne likovne baštine.TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Sveučilišni studij slikarstva, kiparstva, grafike, studij nastave likovne kulture, studij restauriranja - konzerviranja umjetnina, te studij animiranog filma i novih medija, počinje razredbenim postupkom, te prijamnim ispitom.

Razredbenim i prijamnim ispitom provjerava se sposobnost i sklonost za studij likovnih umjetnosti. Na razredbenom ispitu može se steći 1 000 bodova. Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći 100 bodova.

Napomena:
Na Slikarskom odsjeku odvija se prijamni ispit u dva dijela i to: prvi dio je eliminatorni dio u kojem se provjerava darovitost na osnovi priložene mape i crtanja prema zadatku; drugi dio ispita kojem pristupaju pristupnici koji su prošli na prvom dijelu ispita, a u kojem se provjerava razina darovitosti, sposobnosti i znanja pristupnika koja su potrebna za uspješno praćenje studija.
Za grafički odsjek: pregled mapa domaćih radova, crtanje glave, crtanje akta, crtanje prostora, kompozicija, pismeni ispit iz opće i likovne kulture.
Za Kiparski odsjek: pregled mapa domaćih radova, modeliranje glave u glini, crtanje akta, crtanje prostora, kompozicija, pismeni ispit iz opće i likovne kulture.
Za nastavnički odsjek: pregled mapa domaćih radova, crtanje glave, crtanje akta, crtanje prostora, kompozicija, pismeni i usmeni ispit iz povijesti umjetnosti i opće kulture.
Za Odsjek restauriranja-konzerviranja umjetnina (slikarski i kiparski smjer): pregled mapa domaćih radova, testovi iz povijesti umjetnosti, fizike, kemije, biologije, crtanje glave olovkom, kopiranje slike temperom (za slikarski smjer), kopiranje glave u glini (za kiparski smjer), ispitivanje manualnih sposobnosti, test osjetljivosti za boje, usmeni ispit - razgovor.
Za Odsjek animiranog filma i novih medija: pregled mapa domaćih radova, crtanje glave, crtanje akta, crtanje prostora, crtanje vlastitog crtano-filmskog karaktera, kompozicija, esej s temom animiranog filma, pismeni ispit iz opće i likovne kulture, likovna imaginacija, te strip.


Osoba kojoj se zainteresirani mogu obratiti:

Tatjana Grgić, Ilica 85, tel. 371 14 34, od 11 do 13 sati.

besplatno

besplatno

 

besplatno