std. info kultura problemi duhovnost o nama
IZDVOJENO 
Uobicajeni mitovi o karijerama
Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, cak i ako to znaci ciniti stvari koje me ne zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreca ili zadovoljstvo je cesto dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoceš li stvarno biti sretan?
IZDVOJENO 
KAKO UČITI:
Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dostatno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja štiva.
IZDVOJENO 
Kako se nositi sa stresom na fakultetu
Ne dopustite da vas vaše godine studiranja "ometu". Prepoznajte situacije koje mogu uzrokovati stres, razvijte ucinkovite nacine rješavanja stresa i tražite pomoc ako vam bude potrebna.
IZDVOJENO 
1001 LINK:
Brdo odabranih linkova sortiranih po kategorijama, a namjenjenih samo studentima.
IZDVOJENO 
TKO ČINI STEP?
Članovi STEP-a vjeruju da postoji netko tko životu može dati smisao.


Učiteljski fakultet – središte u ČakovcuAdresa:
Učiteljski fakultet
Ulica dr. Ante Starčevića 55
Čakovec
Tel: (040) 37 00 00
Telefaks: (040) 37 00 25
URL: www.vus-ck.hr
e-mail: dekan@vus-ck.hr

Voditelj središta: dr. sc. Đuro Blažeka, prof. visoke škole
Pomoćnice voditelja: mr. sc. Blaženka Filipan-Žignić, viši predavač i dr. sc. Edita Slunjski, viši predavač
Tajnik središta: Josip Bajuk, prof., e-mail: josip.bajuk@vus-ck.hr

Učiteljski fakultet – Središte u Čakovcu jedino je visokoškolsko učilište u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koje priprema odgojitelje i učitelje za rad s mladima. Sljednik je nekoliko pedagoških ustanova koje u bogatoj prosvjetnoj povijesti grada Čakovca djeluju već 128 godina. Od mnogih statusnih promjena spominjemo Učiteljsku školu u Čakovcu utemeljenu 1879. godine koja je do 1918. godine djelovala na mađarskom jeziku, Kraljevsku učiteljsku školu u Čakovcu između dva svjetska rata koja učiteljima daje srednjoškolsku naobrazbu na hrvatskome jeziku i Učiteljsku školu u Čakovcu u razdoblju od 1945. do 1961. godine koja nastavlja srednjoškolsko obrazovanje hrvatskih učitelja u trajanju od 5 godina. Pedagoška akademija u Čakovcu osnovana 1961. samostalno djeluje do 1981. godine, a u sklopu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Pedagogijske znanosti – Odsjek u Čakovcu do 1997. Poseban uspon te ustanove postignut je nakon demokratskih promjena i osamostaljenja Republike Hrvatske,kada je ostvarena stoljetna težnja hrvatskih učitelja – da se njihovo školovanje podigne na visokoškolsku razinu. Visoka učiteljska škola u Čakovcu posljednjih deset godina svoga djelovanja dala je značajandoprinos tim težnjama.
Od 1. ožujka 2007., u 85. godini održavanja nas tave na ovim prostorima na hrvatskome jeziku, nastavit će se svijetla tradicija te ustanove u okrilju Sveučilišta u Zagrebu kao sastavnica Učiteljskoga fakulteta – središte u Čakovcu.

 


SVEUČILIŠNI STUDIJ

STJEČE SE NAZIV

   
(10 semestara) magistar/magistra (mag.) primarnog obrazovanja
   
- učitelj primarnog obrazovanja i modul odgojnih znanosti magistar/magistra (mag.) primarnog obrazovanja
   
- učitelj primarnog obrazovanja i modul hrvatskoga jezika magistar/magistra (mag.) primarnog obrazovanja
   
- učitelj primarnog obrazovanja i modul informatike magistar/magistra (mag.) primarnog obrazovanja
   
STRUČNI STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA TROGODIŠNJI STUDIJ  
   
Predškolski odgoj (6 semestara) stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
odgojitelj predškolske djece

 
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU


Stručni studij: učitelj primarnog obrazovanja (magistar/magistra)

Razredbeni se postupak sastoji od dva dijela: općeg i predmetnog.
Opći razredbeni postupak se polaže iz predmeta: hrvatski jezik i književnost, matematika, opća kultura (zadaci iz područja filozofije, povijesti, zemljopisa, glazbene* i likovne kulture*).
Predmetni razredbeni postupak se polaže iz predmeta koji student odabere prema prijedlogu Učiteljske akademije (primjerice: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika i dr.).
Na razredbenom ispitu može se steći 600 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći najviše 400 bodova.
Bodove iz srednje škole donose: opći uspjeh, hrvatski jezik i književnost, matematika, likovna* i glazbena kultura*, strani jezik.
Na osnovi posebnih aktivnosti i uspjeha mogu se steći dodatni bodovi.


Stručni studij: predškolski odgoj

Razredbeni se postupak sastoji od ispita opće informiranosti i znanja. Studenti koji uz osnovni studij upisuju engleski ili njemački jezik, polažu i posebni ispit znanja iz izabranoga jezika. Literatura za taj ispit su svi gimnazijski udžbenici.

Stručni studij: odgojitelj predškolske djece (prvostupnik/baccaleurus)

Razredbeni se postupak sastoji od ispita opće informiranosti i znanja. Ispit je istovjetan ispitu za učitelja primarnog obrazovanja.

Na razredbenim ispitima može se postići do 600 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći najviše 300 bodova.
Bodove iz srednje škole donosi: opći uspjeh i završni ispit (matura).
Na osnovi posebnih uspjeha (izvrsnosti) mogu se steći dodatni bodovi (do 100 bodova).
Po 20 dodatnih bodova dobivaju (do 100 bodova):
• sportaši I. i II. kategorije (na temelju potvrde HOO-a)
• pristupnici sa završene dvije srednje škole
• pristupnici koji su završili srednju glazbenu školu
• pristupnici koji su završili srednju školu za ritmiku i ples
• pristupnici koji su položili ispit iz trećega svjetskog jezika pod uvjetom da ga nisu učili u srednjoj školi i da im nije materinski jezik
• pristupnici koji su prošle akademske godine prešli razredbeni prag
• pristupnici koji su stekli diplomu na jednom od fakulteta na kojima postoje nastavnički smjerovi.


Osoba kojoj se učenici mogu obratiti:

Tamara Kancijan i Roberta Kukolić-Marciuš, referentice za stud. pitanja, tel. (040) 370 003
Snježana Turk, referentica za opće poslove u Središtu, tel. (040) 370 000

besplatno

besplatno

 

besplatno